SYNTETOS.PL

Badania rynku dla biznesu

Immunitet dyplomatyczny

immunitet

Należy wiedzieć, że jest to jedna z podstawowych norm obowiązujących w dyplomacji, wyłączająca dyplomatów spod jurysdykcji karnej, cywilnej i administracyjnej kraju przyjmującego. Warto pamiętać o tym, że na mocy konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych z 1961 roku, której rozwiązania sięgają tradycji kongresu wiedeńskiego z 1815 roku, ustalono, że każdy dyplomata dzięki akredytacji ma zagwarantowaną nietykalność osobistą.

Ponadto kraj przyjmujący zobowiązuje się do zapewnienia nietykalności pomieszczeń urzędowych, rezydencji i mieszkań personelu misji. Należy wiedzieć, że konwencja rozróżniła zakres immunitetu dyplomatycznego w odniesieniu do rangi członków misji. W przypadku dyplomatów sensu stricto immunitet dyplomatyczny obowiązuje przez cały czas ich obecności na terenie kraju przyjmującego (bez rozróżnienia na sferę działalności zawodowej czy prywatnej), natomiast wobec członków personelu technicznego i administracyjnego stosowany jest immunitet dyplomatyczny funkcjonalny (w sprawach administracyjnych i cywilnych), który ograniczony jest do czynności w ramach obowiązków służbowych.

Należy wiedzieć, że jeszcze węższy zakres ma immunitet dyplomatyczny członków personelu służby misji. Immunitet dyplomatyczny zwalnia członków misji z przestrzegania prawa. W razie rażącego jego naruszenia dyplomata może zostać uznany za persona non grata i wydalony (jeśli zwyczajowo nie odwoła go kraj macierzysty). Warto też wiedzieć, że immunitet dyplomatyczny obowiązuje również analogicznie wobec rodzin dyplomatów. Poza immunitetami dyplomatycznymi mają oni także zagwarantowane przywileje, jak na przykład zwolnienia z cła, podatków, czy akcyzy.

Skorzystaj z porad prawnych na www.sceptyk.pl, a przy okazji rzuć okiem na wskazówki na temat zdrowia i ciekawe miejsca na podróże.