SYNTETOS.PL

Badania rynku dla biznesu

Jakie ograniczenia dotyczące czasu pracy związane z ciążą przysługują zatrudnionej?

ciaza

Należy wiedzieć, że pracownice w ciąży zatrudnione na podstawie umowy o pracę nie mogą pracować w porze nocnej. Nie mogą również wykonywać pracy ponad 8 godzin w systemach czasu pracy, które taką pracę przewidują (na przykład w systemie równoważnego czasu pracy), w systemie przerywanego czasu pracy oraz pracować w nadgodzinach, nawet gdyby chciały otrzymać wyższe wynagrodzenie i dodatek. Takie ograniczenia nie obowiązują w przypadku umowy zlecenia oraz umowy o dzieło.

Trzeba wiedzieć, że w umowie o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy o zleceniu, strony mogą umówić się na świadczenie usługi przez ściśle określoną liczbę godzin. W takim przypadku, niezależnie od tego, czy usługobiorcą jest kobieta w ciąży, czy też nie, świadczenie usługi przez większą liczbę godzin będzie mogło odbywać się wyłącznie za zgodą obu stron. W ten sposób treść umowy zostanie przez strony zmodyfikowana. Nie ma przeszkód prawnych, aby do takiego umownego uzgodnienia doszło także wówczas, kiedy usługa świadczona jest przez kobietę w ciąży. Przy umowie o dzieło czas wykonywania dzieła w poszczególnych dniach i tygodniach nie podlega uzgodnieniom stron.

Wykonawca dzieła ma je dostarczyć w określonym terminie. Nie ma zatem przeszkód prawnych, aby kobieta w ciąży przyjmująca zamówienie na określone dzieło wykonywała je przez dowolną liczbę godzin w poszczególnych dobach i tygodniach. Trzeba też dodać, że pracodawca nie może wysłać pracownicy w ciąży w delegację bez jej zgody. Taka zgoda powinna być pozyskana przed każdym wyjazdem służbowym. W przypadku umowy zlecenia takie ograniczenie nie obowiązuje, a przy umowie o dzieło nie mamy w ogóle do czynienia z podróżą służbową.

Zawsze możesz wejść też na stronę Szukaj Pracy i skorzystać z fachowych porad, aby ułatwić sobie poszukiwanie wymarzonego zajęcia.