SYNTETOS.PL

Badania rynku dla biznesu

Czy pracodawca może zobowiązać do dyżuru pod telefonem pracownika świadczącego pracę w systemie zadaniowym?

praca-praca

Odpowiedź brzmi – tak. Należy wiedzieć, że pracodawca może wyznaczyć dyżur poza normalnymi godzinami pracy. Co prawda, w przypadku zadaniowego czasu pracy godziny pracy nie są sztywno określone.

Normalne godziny pracy to sztywno narzucone przez pracodawcę godziny rozpoczynania i kończenia pracy, problem zatem sprowadza się do kwestii możliwości ustalenia konkretnych godzin albo pór doby, w których pracownik ma wykonywać pracę w zadaniowym systemie. Tylko takie rozplanowanie doby pozwala na sztywne wyznaczenie godzin pełnienia dyżuru. W zadaniowym czasie pracy dopuszcza się narzucanie pracownikowi pewnych sztywnych elementów w ciągu dnia, jak na przykład godzin kontaktu z pracodawcą czy pory dnia, w której praca ma być wykonywana, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy.

Pracodawca może także wyznaczyć pewien przedział czasowy, w którym praca powinna być wykonywana, na przykład przed południem czy po południu. Nie ma przeszkód, aby wprowadzić dyżur w przypadku zatrudnionego w systemie zadaniowym, skoro Kodeks pracy nie wyłącza uprawnienia pracodawcy do wyznaczenia pracownikowi dyżuru w innych godzinach niż uzgodnione z pracownikiem. W takim przypadku dyżur będzie wyznaczony w sposób sztywny, natomiast pracownik będzie decydował o godzinach pracy poza czasem dyżuru.

Warto podkreślić, że w przypadku wykonujących pracę w zadaniowym systemie to sami pracownicy powinni zadbać o to, by zapewnić przestrzeganie norm czasu pracy, w tym odpowiedniego odpoczynku dobowego. Oznacza to, że podobnie jak w przypadku zatrudnionych w podstawowym systemie czasu pracy dyżur nie może przekraczać 5 godzin (24 godzin – 8 godzin pracy – 11 godzin odpoczynku), chyba że został wyznaczony tylko w tych dniach, w których pracownik zaplanował sobie pracę krótszą niż 8 godzin.

Powyższy artykuł powstał dzięki pomocy redaktorów portalu https://www.koszalinonline.pl.