Dostarczamy informacje rynkowe specjalnie
dla Twojej Firmy.
Najlepsze pomysły pochodzą z rzetelnych statystyk. Dowiedz się o nas więcej

Z nami to możliwe

Wykorzystaj efektywnie dostępne zasoby oraz skaluj swój biznes

Dostępne technologie nigdy wcześniej nie miały tak dużego wpływu na prowadzenie działalności. Coraz częściej od innowacji, elastyczności i szybkiej reakcji na to co się dzieje na rynku zależy pomyślny rozwój przedsiębiorstwa.

Zmień reguły gry na swoim rynku dzięki dostępnym technologiom i naszym danym. Wszystkie dostępne dane analityczne dające przewagę rynkowa na wyciągnięcie ręki.

Aktualności

Prawo a hazard

Każdy rodzaj działalności podlega pod obowiązujące w danym kraju prawo. Nie inaczej jest w przypadku hazardu. Branża ta, ze względu na jej specyficzny charakter podlega w wielu krajach ścisłej kontroli i nadzorowaniu przez organy państwowe. Ponadto rządy wielu państw wprowadzają sztywne limity spółek, które mogą prowadzić na terenie kraju tego rodzaju działalność. Hazard niemalże we…

Rynek i jego podział

Czym jest rynek? Rynek jest miejscem zorganizowanym gdzie dokonuje się transakcji kupna i sprzedaży czynników produkcji oraz wytworzonych dóbr. Natomiast podstawowymi elementami rynku są popyt, podaż i cena. Rynek posiada także różne rodzaje, które pokrótce opiszę. Zacznijmy jednak od elementów Popyt – jest to ilość dóbr i usług jaką konsumenci są skłonni i są w…

Czym jest kurs walutowy?

Podstawową definicją kursu walutowego jest cena innej waluty wyrażona w danej walucie. Z kursami walutowymi mamy do czynienia zawsze wtedy, kiedy wyjeżdżamy na wakacje, jedziemy w podróż służbową lub gdy kupujemy coś w sieci. Jest to relacja wymienna jednej waluty z drugą. Na czym się opiera? Popyt i podaż Kurs kursowi nierówny Dlaczego kursy się…

Jak ustala się ceny ?

Różne podejścia Każde przedsiębiorstwo stosuje inną metodę ustalania cen. Jednakże, niezależnie od wybranej metody należy dysponować pewnymi informacjami, które mają za zadanie ułatwić podjęcie najwłaściwszej decyzji. Najważniejsze z tych informacji dotyczą poziomu cen akceptowanych przez konsumenta, popytu, kosztów które ponosi firma i konkurentów. Nim podejmiemy decyzje musimy znaleźć odpowiedzi na podstawowe pytania : 1. Co…

Popyt i podaż

Dwie najważniejsze zasady handlu. Popyt- jest to ilość towaru, jaką nabywcy są skłonni kupić w określonym czasie za ustaloną cenę. Wielkość popytu zależy od tego, po jakiej cenie producenci chcą sprzedać swoje towary. Przy określonych stałych zasobach finansowych, którymi dysponują kupujący, im wyższa jest cena towaru, tym mniejszą jego ilość mogą nabyć. Czym jest kurs…

Rynek pracy

Czym jest? Rynek pracy jest kategorią z zakresu ekonomii, gdzie podaż pracy stanowią ludzie poszukujący pracy, a popyt stanowią pracodawcy. Istotnym elementem każdej gospodarki na świecie jest rynek pracy, którego zasadniczy trzon stanowi kapitał ludzki. Podstawowym przedmiotem obrotu na rynku pracy jest „towar” nazywany pracą. O rynku pracy stanowi siła robocza, czyli ci wszyscy, którzy…