SYNTETOS.PL

Badania rynku dla biznesu

Jak ustala się ceny ?

Różne podejścia

Każde przedsiębiorstwo stosuje inną metodę ustalania cen. Jednakże, niezależnie od wybranej metody należy dysponować pewnymi informacjami, które mają za zadanie ułatwić podjęcie najwłaściwszej decyzji. Najważniejsze z tych informacji dotyczą poziomu cen akceptowanych przez konsumenta, popytu, kosztów które ponosi firma i konkurentów. Nim podejmiemy decyzje musimy znaleźć odpowiedzi na podstawowe pytania :
1. Co wpływa na poziom ceny na poszczególnych etapach procesu produkcyjnego ?
2. Jak można pozacenowo wpływać na wielkość sprzedaży?
3. Jakie zależności widzimy między ceną, a innymi instrumentami marketingu?
4. Co powoduje, że nabywcy i sprzedawcy staną się bardziej wrażliwi na zmiany cen?

Rynek i jego podział

Metody

Gdy juz odpowiemy sobie na te podstawowe pytania mozemy przystąpić do ustalania cen. Pierwszą z metod ustalania cen jest metoda kosztowna, która polega na zsumowaniu kosztów, jakie przedsiębiorstwo poniosło w związku z wytworzeniem jednej sztuki produktu, i pożądanego zysku.
Metoda popytowa polega na tym, że podstawą wyznaczenia ceny jest istniejący albo przewidywany popyt.
Kolejną metodą jest metoda ustalania ceny na podstawie cen produktów konkurencyjnych. W związku z tą metodą decyzje dotyczące ceny są podejmowane po przeprowadzeniu analizy cen produktów konkurencyjnych.