SYNTETOS.PL

Badania rynku dla biznesu

Rynek i jego podział

Czym jest rynek?

Rynek jest miejscem zorganizowanym gdzie dokonuje się transakcji kupna i sprzedaży czynników produkcji oraz wytworzonych dóbr. Natomiast podstawowymi elementami rynku są popyt, podaż i cena. Rynek posiada także różne rodzaje, które pokrótce opiszę. Zacznijmy jednak od elementów

Popyt – jest to ilość dóbr i usług jaką konsumenci są skłonni i są w stanie nabyć w określonym miejscu i czasie przy różnym poziomie cenowym w warunkach ceteris paribus
Podaż – jest tym większa im większa jest cena danego towaru, natomiast przy spadku ceny towaru podaż również spada.
Cena – najprościej mówiąc jest to ilość pewnego dobra za którą sprzedający żąda określonej kwoty pieniężnej i jest w stanie za tą kwotę zrzec się praw do tego dobra na rzecz kupującego.
Po omówieniu elementów czas przejść do podziału rynków

Jak ustala się ceny ?

Podział rynków:

Według grupy, które są przedmiotem obrotów
– rynek towarów, który dzieli się na rynek dóbr konsumpcyjnych oraz rynek dóbr przemysłowych
– rynek usług obejmuje dobra, które są konsumowane w trakcie ich produkcji np. usługi bankowe
– rynek finansowy – obejmuje obrót pieniądzem i środkami dewizowymi oraz akcjami i ubezpieczeniami
– rynek czynników produkcji – jest to rynek ziemi, pracy i kapitału
Według zasięgu geograficznego
– lokalny
– regionalny
– krajowy ( narodowy )
-międzynarodowy
– światowy
Według głównych miejsc produkcji
– rynek pierwotny – główne miejsca produkcji
– rynek centralny – główne miejsce obrotu i konsumpcji
Według relacji popytu do podaży
– rynek nabywcy podaż jest większa od popytu
– rynek sprzedawcy – popyt jest większy od podaży
Według swobody dokonywania operacji na rynku
– wolny rynek – charakteryzuje się swobodą obrotu, podejmowanej działalności i minimalizacją ograniczeń do poszczególnych rynków
– rynek reglamentowany – jest to rynek kontrolowany. Jest to stałe lub czasowe ograniczenia handlu niektórymi towarami lub dobrami
– szary rynek – posiadanie reglamentowanych dóbr jest legalne, ale obrót nimi jest zakazany
– czarny rynek – jest to nielegalny rynek, gdzie handluje się nielegalnymi towarami
Według zorganizowania rynku
– rynek formalny
– rynek nieformalny
– rynek formalnie ułomny
Według skali lub wielkości transakcji
– rynek hurtowy
– rynek detaliczny
Według charakteru transakcji handlowej
– rynek dóbr i usług
– rynek kapitałowy
– rynek pracy
Według stopnia zaspokojenia potrzeb
– rynek konsumenta
– rynek producenta
Ludzie handlują od wieków, dlatego rynek jest stałym i nieodłącznym elementem naszego społeczeństwa.